Sterk Techniekonderwijs – STO

Sinds dit schooljaar is de regeling ‘Sterk Techniekonderwijs’ vanuit rijksoverheid van kracht. Een regeling die zich richt op het innoveren en versterken van de opleidingen VMBO-techniek, en waarin ook een rol is weggelegd voor het Primair Onderwijs (PO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd. In Friesland zijn er 5 regio’s ingericht waarbij er per regio een vmbo-instelling penvoerder is.

Naast focus op samenwerking met PO en MBO is het van groot belang dat het technische bedrijfsleven actief aan tafel zit, en meedenkt en organiseert. FIKS en Bouwen aan de Bouw ondersteunen de 5 regio’s en verbinden hen aan hun complete netwerk aan Bouw en Infra bedrijven. Waarbij FIKS ook haar Groene tak verbindt. Want ook AOC’s zijn verbonden in deze regeling. De 5 Friese regio’s hebben eind maart de plannen ingediend, waarna de beoordelingscommissie op 1 juli een bericht heeft gedaan naar alle regio’s. Ook die in de rest van Nederland natuurlijk. 2 van de 5 Friese regio’s hebben direct een goedkeuring gekregen. Zuid Fryslân en Zuidoost Fryslân mogen van start. De andere 3 regio’s (Zuidwest Fryslân, Noordoost Fryslân en Noordwest Fryslân) hebben nog een kans en kunnen de plannen met de gewenste aanpassingen in het najaar indienen. De verwachting van het bestuur van FIKS is dat ook de andere regio’s in het najaar gefeliciteerd kunnen worden. FIKS feliciteert in ieder geval de 2 regio’s met de goedgekeurde plannen.