Kom naar het Klimaatadaptatie event van Samen FIKS en VHG Regio Noord-Nederland

In samenwerking met Branchevereniging VHG Regio Noord Nederland nodigen wij je van harte uit voor het Klimaatadaptief event op maandagmiddag 25 november van 13.00 tot 17.00 uur in de Energiecampus Leeuwarden. Een middag boordevol energie, bewustwording, inspiratie, innovaties, maar vooral actie. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid, zowel in het stedelijk als het landelijk gebied, waar in stedelijk gebied 70% van het oppervlakte eigendom is van particulieren. Het is van groot belang dat we ons in Nederland voorbereiden en stappen zetten voor deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050. De eerste bouwstenen hiervoor zijn gelegd met het Deltaplan ruimtelijke adaptatie.

Tijdens dit event krijg je niet alleen inzicht in de gevolgen van klimaatsverandering. Je krijgt met betrekking tot gebiedsontwikkeling goede praktijkvoorbeelden aangereikt op basis van onder andere een gebiedslabel voor een toekomstbestendige leefomgeving. Daarnaast zal weervrouw Helga van Leur op een zeer inspirerende wijze de impact van klimaatsverandering in beeld brengen en haar visie delen op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hiermee aan de slag te gaan. Want met krachten bundelen, bereiken we het maximale resultaat!

Locatie
Energiecampus Leeuwarden, Ynduksjewei 4, 8914 CA Leeuwarden.

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.15 uur Opening en welkomstwoord Provincie Fryslân
13.30 uur 
Douwe Faber en Douwe Snoek – Het verhaal achter de Energiecampus Leeuwarden
14.00 uur 
Helga van Leur – De gevolgen van klimaatsverandering met regionale verbinding
15.00 uur
 Pauze
15.15 uur 
Mathijs van Dalen van NL Greenlabel – gebiedslabeling, met toelichting op de methodiek waarmee op een laagdrempelige wijze duurzaamheid kan worden beoordeeld en geïntegreerd in de ontwerp,- uitvoering- en beheerfase
15.45 uur 
Robert Jan Fontein – Namens Provincie Overijssel een toelichting op het programma Natuur voor Elkaar! Een inspirerend voorbeeld waarop de provincie samen met partners vorm geeft aan beleven-benutten-beschermen van natuur
16.15 uur 
Interactieve discussie – Op welke wijze en met wie kunt u een klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving realiseren?
16.45 uur 
Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij dit event? Aanmelden kan via de website van de VHG. Ook als je gevestigd bent in een andere regio, ben je van harte welkom. Iemand meenemen? Dat kan! Vermeld dit dan bij je inschrijving.