Terugblik succesvol Klimaatadaptatie event

Maandag 25 november jl. organiseerden Branchevereniging VHG en Samen FIKS een inspirerende bijeenkomst over klimaatadaptatie op een zeer passende locatie, namelijk de Energiecampus Leeuwarden. Samen met overheid, bedrijfsleven, onderwijs en natuurorganisaties is het dialoog aangegaan over wat momenteel de status is van dit onderwerp en hoe we deze grote opgave oppakken. De kosten voor klimaatverstoring dreigen namelijk op te lopen naar ruim 70 miljard euro in 2050. De realiteit is dat we samen vooruit moeten om de klimaatverstoring aan te pakken en om hier preventief mee om te gaan. Dit werd ook duidelijk door de presentatie van weervrouw Helga van Leur. Zij praatte alle aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en de stijging van de zeespiegel. Ze inspireerde aanwezigen door een kijkje te geven vanuit verschillende invalshoeken. De grote boodschap uit haar verhaal is dat het hoog tijd is om actie te ondernemen en netwerken te verbreden, want samen weten en kunnen we meer en staan we sterker.

Daarnaast werd het publiek meegenomen in praktische voorbeelden, die gelijk toepasbaar zijn voor iedereen. De bekendste tuinman van Nederland, Lodewijk Hoekstra gaf een toelichting op de methodiek waarmee op een laagdrempelige wijze duurzaamheid kan worden beoordeeld en geïntegreerd in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase. Als laatste vertelde Robert Jan Fontein van Provincie Overijssel over het programma Natuur voor elkaar! Een inspirerend voorbeeld waarop de provincie samen met partners vorm geeft aan beleven, benutten en beschermen van natuur, ook in de stad.

Aan het einde van het programma overhandigde Branchevereniging VHG de handboeken De Levende Tuin en Het Levende Gebouw aan Martijn Rienstra van Provincie Fryslân. Met deze overhandiging onderstreept de provincie nogmaals het belang van een gezamenlijke aanpak van de klimaatadaptatie. In 2020 wordt er een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst. Op dat moment heeft de overheid klimaatonderzoeken en stresstesten afgerond. Deze resultaten worden besproken en zetten we daarmee gezamenlijk stappen voor een betere toekomst voor iedereen!