Samenwerken aan het talent voor de toekomst

We leven in een razendsnel veranderende tijd. Kennis van vandaag is morgen achterhaald. We leven ook in een tijd met specifieke opgaven op het gebied van technologische ontwikkelingen, digitalisering, innovatief vakmanschap en de zorg voor elkaar en voor de aarde. Ook hiervoor is kennisontwikkeling noodzakelijk. Als Expert uit de praktijk ben jij hiervoor onontbeerlijk. Samen ontwikkelen we het talent voor de toekomst. Samen werken we aan de medewerkers van morgen!

Het onderwijs en de lerende is gebaat bij up-to-datete kennis van experts uit de praktijk. De vraag naar kennis van externe Experts wordt steeds groter. Samen FIKS is al jaren de matchmaker om aan die vraag vanuit het (infra en groen) onderwijs te voldoen. Veelal is dat maatwerk middels het persoonlijke netwerk van de betrokken FIKS’er. Nu de vraag groter wordt is een online tool van zeer grote toegevoegde waarde.

Het doel is om een zo uitgebreid mogelijk expertnetwerk te creëren. De website van Samen FIKS is hiervoor het uitgelezen medium. Het is voor alle niveaus, in beide sectoren en in de diverse expertises. Zo kunnen we het onderwijs zo optimaal mogelijk bedienen en wellicht ook partners uit bedrijfsleven en overheid over en weer.

Experts kunnen zich aanmelden via het invulformulier. Voordat we de informatie op de website plaatsen zullen we de pagina met inhoud nog wel aan de Expert voorleggen voor goedkeuring. Na goedkeuring wordt de pagina echt gepubliceerd.

Als er naar aanleiding van de inventarisatie vragen en/of opmerkingen zijn laat dit dan gerust weten.

Inschrijven

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, jpeg, Max. bestandsgrootte: 2 MB.