Voorwaarden ontwerpwedstrijd 2018

 1. De wedstrijd is geschikt voor de gehele basisschool. De uiterste inleverdatum is donderdag 20 september 2018 – 15:00 uur.
 2. De inschrijving via de website van FIKS aan de ontwerpwedstrijd dient uiterlijk 11 september 2018 bij het FIKS coördinatiepunt binnen te zijn. Inschrijven kan via de website www.samenfiks.nl.
 3. Van de top drie van deelnemende scholen wordt verwacht dat zij met een vertegenwoordiging (leerlingen en begeleiding) woensdagmiddag 3 oktober 2018 aanwezig kan zijn bij de finale.
 4. Er kunnen per school maximaal twee filmpjes ontwerpen worden ingezonden. Heeft een school meerdere ontwerpen, dan kiezen zijzelf de twee beste uit voor inzending.
 5. De inzendingen kunnen alleen digitaal ingediend worden via de website van www.samenfiks.nl van de organisatie en het samenwerkingsverband FIKS. (Word-document: geef kort en bondig op maximaal drie A4-tjes een beeld van het plan van aanpak en het gewenste resultaat. Filmpje: het videobestand is bij voorkeur een MP4, MOV of AVI bestand).
  Inzendingen die na 18 september 2018 binnen komen maken geen kans op de prijzen.
 6. De deelnemers van de drie beste en meest vernieuwende inzendingen worden uitgenodigd voor de finale op de Campus van NHL Stenden in Leeuwarden. Daar presenteren en verdedigen zij hun ontwerp tegenover een jury van deskundigen. De finale is op woensdagmiddag 3 oktober 2018. Finalisten die 3 oktober afwezig zijn resp. geen presentatie verzorgen, maken geen kans op de prijzen.
 7. De finalisten worden uiterlijk 25 september 2018 per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat in het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. De jury kiest de winnaars van de wedstrijd op basis van de volgende aspecten: toepassing thema’s groen, gezondheid, bewegen en buiten leren, werkwijze/aanpak, presentatie van de inzending, uitvoerbaarheid van het idee, compleetheid van de inzending.
 9. De ingezonden ideeën die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.samenfiks.nl. Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en plaats van de school in uitingen van het Coördinatiepunt van FIKS en de provincie Fryslân. Dit gebeurt door vermelding op onze website www.samenfiks.nl en via persberichtgeving.
 10. De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. Op de website staat vermeld wat de prijzen zijn.
 11. Het e-mailadres van de aanmelder wordt alleen gebruikt voor eigen communicatiedoeleinden.
 12. Onheuse afbeeldingen of uitingen die tegen de menselijke waardigheid indruisen, worden zonder overleg verwijderd en zijn altijd herleidbaar tot diegene die het idee heeft ingezonden en bevestigd.
 13. Het juryteam van FIKS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.
 14. Het team FIKS, van de onderwijsdag van 3 oktober, behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.
 15. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

Vastgesteld op 12 juni 2018