WIJ ZIJN FIKS

FIKS is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Samen werken we aan infra en groen. Partners die zich bezig houden met infratechniek, civiele techniek, grond-, weg-en waterbouw én groentechniek hebben zich verenigd in FIKS. Het doel? Een betere aansluiting tussen mbo/hbo-opleidingen infra & groen en de praktijk.

Coördinatiepunt in Fryslân

Om de samenwerkingspartners soepel en structureel met elkaar te verbinden, is een coördinatiepunt ingericht. Dit coördinatiepunt is vooral actief in Fryslân en werkt met partners uit de provincie en partners die regelmatig werk uitvoeren in de provincie.

DIT DOET FIKS

FIKS verbindt partijen in de infra- en groensector. We organiseren samen realistische praktijkopdrachten voor mbo- en hbo-studenten. Dit zijn opdrachten met een echte opdrachtgever die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De opdrachten zijn heel gevarieerd; van klein tot groot, van simpel tot complex en van mbo-eerstejaarsopdracht tot hbo-afstudeeronderzoek.

Samenwerking onderwijs, bedrijf en opdrachtgever

Bedrijfsleven en onderwijs werken intensief samen bij deze opdrachten. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld de overheid of een andere organisatie zijn. Er ontstaat dus een driehoek van onderwijs, bedrijf en opdrachtgever, waar studenten werken aan hun praktijkopdracht.

FIKS investeert ook in hogere instroom naar gekoppelde opleidingen. Want vooral in grond-, weg-, waterbouw en civiele techniek zijn op alle niveaus veel afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers nodig. Hoe we dit doen? FIKS:

  • organiseert gastlessen voor basisonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).
  • koppelt het PO en VO in de regio aan praktijkopdrachten die door mbo- en hbo-studenten worden uitgevoerd.
  • ondersteunt de uitvoering van promotionele activiteiten voor de sector, zoals de Dag van de Bouw, Girlsday, excursies en open dagen.
  • organiseert bijeenkomsten voor doelgroepen binnen en buiten het netwerk.