Partners

Dit zijn de partners van het eerste uur. Partners die op 28 november 2014 tegen elkaar hebben gezegd; ‘Hier staan wij achter!’ Samen gaan wij er voor zorgen dat FIKS succes gaat krijgen, en dat er uitgekeken wordt naar een structurele invulling. Deze partners vinden het belangrijk dat jonge mensen, via FIKS, de kans krijgen om tijdens hun leertraject in aanraking te komen met de interessante en uitdagende praktijk van de infra en groen.

Sinds de ondertekening van de intentieovereenkomst in november 2014 zijn er veel meer (niet officiële) partners actief in het netwerk rondom FIKS. De betrokkenheid varieert logischerwijs. Toch leveren deze contacten enorm veel interessante resultaten.