170 koeien laten weiden op 10 hectare

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Op dit melkveebedrijf worden momenteel 170 koeien gehouden. Deze worden gemolken met Lely a2 robots.  Het bedrijf beschikt over 110 stuks jongvee. In totaal is er 270 ha grond waarvan 70 ha grasland en 25 ha maïs. De rest is bedoeld voor akkerbouw. Het bedrijf zit volledig op kleigrond. Op het bedrijf wordt deel-weidegang toegepast, dit betekent alleen weidegang voor jongvee en droge koeien. Het rollend jaar gemiddelde vorig jaar was zit op 11.500 kg melk met 4,33% vet en 3,52% eiwit. Op het bedrijf wordt bijna al het landwerk uitbesteed. De focus ligt volledig op de koeien. Gezondheid van de koe staat voorop, hoge melkproductie moet een gevolg zijn van goed koe management met een gezonde veestapel.

Beschrijving & doel van de opdracht

Dit bedrijf heeft een interessante opdracht. De opdrachtgever vraagt jullie hulp om met hulp van experts te onderzoeken of het mogelijk is om 170 koeien, met een gemiddelde productie van 11.500kg melk te laten weiden op een huiskavel van maximaal 10 hectare. Schakel de juiste experts in om jullie te helpen.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel diverse experts in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een duidelijke analyse van jullie gesprekken met de experts. Schrijf duidelijk op wat en waarom ze wat vinden en voeg dit toe aan je advies/verslag.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het weiden van de veestapel in deze omstandigheden

-Breng duidelijk in beeld wat de mogelijke beperkingen zijn en wat voor invloed het heeft op het bedrijfsresultaat. Denk aan gezondheid, melkproductie, robotbezoeken, graskwaliteit huiskavel etc.

-Vergelijk alle voor- en nadelen met elkaar en kom met een goed onderbouwd advies. Dit advies moet ook verschillende literatuurartikelen bevatten die jullie advies onderbouwen.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats