Jongvee uitbesteden?

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met 135 melk en- kalfkoeien, gemiddelde melkproductie 8500 L, 75 ha grond in gebruik waarvan 80% gras en 20% bouwland (op afstand). Arbeid: 2,5 VAK (binnen de VOF). Bijna alle voorkomende werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

Beschrijving & doel van de opdracht

Om kosten te besparen kun je als melkveehouder de opfok van jongvee uitbesteden. Bovendien hoef je zo niet te investeren in extra stalruimte en kun je binnen de beschikbare kilogrammen fosfaat meer melken. Maar het uitbesteden van jongvee kent ook nadelen. In deze opdracht onderzoeken jullie de voor-en nadelen voor het uitbesteden van het jongvee. Wat adviseren jullie deze ondernemer om te doen?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het uitbesteden van het jongvee

-Maak een duidelijk overzicht van de situatie; om hoeveel kalveren gaat het, wie onthoornt de kalveren, wie bepaalt het rantsoen, wie doe tochtcontrole en inseminatie, etc.

-Maak een duidelijk financieel overzicht wat het uitbesteden van jongvee kost. Raadpleeg ook internet voor artikelen en ervaringen van veehouders die jongvee uitbesteden. Er zijn ook gratis te gebruiken rekenprogramma’s. Hou rekening met alle mogelijke kosten, denk bijvoorbeeld aan arbeid, ruwvoer, mestopslag etc.

-Reken uit wat het kan opleveren om de jongvee opfok uit te besteden

-Reken ook het verschil uit met het aankopen van vaarzen

-Vergelijk beide met elkaar, kan het uit? Leg uit waarom wel of waarom niet

-Inventariseer alle mogelijke risico factoren voor het uitbesteden van het jongvee en leg uit wie het risico draagt en wat mogelijke consequenties zijn.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats