Alternatieve melkstroom

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf van de familie schaap is gevestigd in Ypecolsga. Het melkvee produceert jaarlijks rond de 1,2 miljoen liter melk met 3 Lely melkrobots. Er wordt gebruik gemaakt van 82 hectare grond.

Beschrijving & doel van de opdracht

Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt. Het bedrijf van Mts R & R Schaap willen zich serieus verdiepen in een windmolen en jullie gaan hen daarbij helpen.

Eisen eindproduct:

-Maak kennis met de ondernemer en zijn bedrijf en bespreek hun wensen

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het wisselen van de melkstroom.

-Zoek op het internet zoveel mogelijk voorbeelden van melkstromen, hoe proberen andere bedrijven te plussen op hun melkgeld? Inventariseer welke mogelijkheden er zijn voor dit bedrijf.

-Maak kennis met de betreffende rayonadviseur en plan een afspraak voor een interview

-Bereidt dit interview goed voor om zoveel mogelijk informatie te krijgen over de mogelijkheden voor melkstromen en voeg het interview toe aan je verslag

-Maak een financieel overzicht waarin je alle noodzakelijke investeringen vergelijkt met de extra opbrengsten die jullie voorgestelde melkstroom kan opleveren (minimaal 3 melkstromen)

-Werk alle mogelijke scenario’s uit, wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats