Alternatieve melkstroom

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
28/01/2021

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf van de familie schaap is gevestigd in Ypecolsga. Het melkvee produceert jaarlijks rond de 1,2 miljoen liter melk met 3 Lely melkrobots. Er wordt gebruik gemaakt van 82 hectare grond.

Beschrijving & doel van de opdracht

De melk is niet alleen de hoofd, maar ook de enige inkomstenbron. Uitbreiding van de productie is geen direct doel omdat grond, gebouwen arbeid en productierechten juist nu in balans zijn. Tijden veranderen en groeien heeft zoals het nu lijkt geen toekomst. Maar extra melkgeld is uiteraard altijd welkom. Is er een manier waarop dit bedrijf met minimale aanpassingen en /of investeringen meer melkgeld kan genereren? Wees creatief en denk verder dan alleen de huidige beschikbare melkstromen zoals bijvoorbeeld ‘’on the way to planet proof’’.

 

Eisen eindproduct:

-Maak kennis met de ondernemer en zijn bedrijf en bespreek hun wensen

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het wisselen van de melkstroom.

-Zoek op het internet zoveel mogelijk voorbeelden van melkstromen, hoe proberen andere bedrijven te plussen op hun melkgeld? Inventariseer welke mogelijkheden er zijn voor dit bedrijf.

-Maak kennis met de betreffende rayonadviseur en plan een afspraak voor een interview

-Bereidt dit interview goed voor om zoveel mogelijk informatie te krijgen over de mogelijkheden voor melkstromen en voeg het interview toe aan je verslag

-Maak een financieel overzicht waarin je alle noodzakelijke investeringen vergelijkt met de extra opbrengsten die jullie voorgestelde melkstroom kan opleveren (minimaal 3 melkstromen)

-Werk alle mogelijke scenario’s uit, wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats