Arbeidsbesparing

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zit op 8846 kg melk met 4,33% vet en 3,59% eiwit. Op het bedrijf wordt alles zelf gedaan. Insemineren, voeren, bemesten (zowel injecteren als kunstmest strooien) maaien, schudden, harken en inkuilen.

Beschrijving & doel van de opdracht

Het bedrijf zet in op arbeidsbesparing. Op termijn moet het mogelijk zijn om het bedrijf te runnen met één persoon. Dat is één van de redenen waarom het bedrijf pas is begonnen met automatisch melken. Aan jullie de uitdaging om te onderzoeken op welke gebieden het bedrijf nog een slag kan slaan op het gebied van arbeidsbesparing. Onderzoek alle mogelijkheden en reken het door. Welke investeringen zijn er nodig, wat zijn de kosten en wat levert het op. Denk aan automatisch voeren, loonwerk voeren, alle mechanisatie uitbesteden, etc.

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het uitbesteden van al het loonwerk.

-Breng het machinepark in beeld, wat is de huidige staat? Moet er op korte termijn veel geïnvesteerd worden om alle mechanisatie zelf te blijven doen?

-Onderzoek hoeveel uren het kost om alles zelf te doen, is er voldoende arbeid beschikbaar?

-Vergelijk de kosten van alles zelf doen met de kosten om alles uit te laten besteden

-Bereken de tijdbesparing voor loonwerkvoeren en vergelijk de kosten van loonwerk voeren met de huidige kosten voor voeren.

-Waar kan het bedrijf de meeste arbeidsbesparing halen en is het mogelijk om in de toekomst het bedrijf te runnen met één persoon?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats