Arbeidsbesparing (1)

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Op dit melkveebedrijf worden momenteel 180 koeien gehouden. Deze worden gemolken met Lely a2 robots.  Het bedrijf beschikt over 110 stuks jongvee. In totaal is er 270 ha grond waarvan 70 ha grasland en 25 ha maïs. De rest is bedoeld voor akkerbouw. Het bedrijf zit volledig op kleigrond. Op het bedrijf wordt deel-weidegang toegepast, dit betekent alleen weidegang voor jongvee en droge koeien. Het rollend jaar gemiddelde vorig jaar was zit op 11.500 kg melk met 4,33% vet en 3,52% eiwit. Op het bedrijf wordt bijna al het landwerk uitbesteed. De focus ligt volledig op de koeien. Gezondheid van de koe staat voorop, hoge melkproductie moet een gevolg zijn van goed koe management met een gezonde veestapel.

Beschrijving & doel van de opdracht

Het bedrijf zet in op arbeidsbesparing. Op termijn moet het mogelijk zijn om het bedrijf te runnen met één persoon. Aan jullie de uitdaging om te onderzoeken op welke gebieden het bedrijf nog een slag kan slaan op het gebied van arbeidsbesparing. Welke dagelijkse handelingen kunnen efficiënter? Plan wekelijkse handelingen protocolmatig in op vaste dagen, is de stalindeling te optimaliseren? Onderzoek alle mogelijkheden en reken het door. Welke investeringen zijn er nodig, wat zijn de kosten en wat levert het op.

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen, vraag deze expert onder andere naar het protocolmatig werken op grote melkveebedrijven.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor volledige automatisering

-Breng de huidige situatie in beeld, moet er op korte termijn veel geïnvesteerd worden of is het bedrijf up to date?

-Onderzoek hoeveel uren het kost om alles zelf te doen, is er voldoende arbeid beschikbaar om dat rond te zetten?

-Vergelijk de kosten van alles zelf doen met de kosten voor volledige automatisering

-Bereken de tijdbesparing met volledige (of gedeeltelijke) automatisering

-Waar kan het bedrijf de meeste arbeidsbesparing halen en is het mogelijk om in de toekomst het bedrijf te runnen met één persoon?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats