Asbestsanering

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf gevestigd te Sibrandahus, 200 melk- en kalfkoeien, 1.970.000 kg melk, AH-melkstroom. 123 hectare grond in gebruik. 2e locatie in Damwald, hier is (een deel van) het jongvee gehuisvest.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Uit onderzoek is gebleken dat nog steeds bij meer dan de helft van de agrarische bedrijven sprake is van asbesthoudende materialen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom blijft de opdracht om asbest uit onze omgeving te verwijderen voor al deze partijen relevant, ook zonder wettelijk verbod. De overheid stimuleert asbestsanering. In deze opdracht gaan jullie de mogelijkheden voor de ondernemer onderzoeken.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor asbestsanering.

-Breng in kaart om hoeveel m2 asbestverwijdering het gaat

-Wat kost asbestverwijdering? Vraag minimaal 3 offertes aan.

-Onderzoek de mogelijkheden voor subsidie, hier zijn veel verschillende manieren voor. Je kunt in eigen beheer het dak vol leggen met zonnepanelen of juist het dak verhuren.

-Informeer bij tenminste 2 andere melkveebedrijven die recent asbest heeft verwijderd en het dak heeft vol gelegd met zonnepanelen.

-Maak een vergelijking van de kosten en de mogelijke (subsidie) opbrengsten

-Reken de terugverdientijd uit

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats