Bezuinigen op energieverbruik

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf
We melken ongeveer 65 koeien met een Lely robot en houden zo’n 50 stuks jongvee aan.
Het is een gezinsbedrijf. Het gezin bestaat naast ons uit Anna (13), Rick (11) en Chris (8).
Jaap werkt naast het bedrijf parttime als stieradviseur bij Semex en Ina werkt naast het bedrijf parttime in het onderwijs. We worden 1 dag in de week ondersteunt door een medewerker.
Dierwelzijn hebben we hoog in het vaandel. Aan de verzorging van de dieren wordt veel aandacht besteed. We produceren zo’n 12.000 liter per koe op jaarbasis. Qua exterieur scoren we landelijk hoog. We willen qua exterieur een goed uitgebalanceerde koe in de stal, gezond en vitaal, zodat de koe veel voer kan opnemen en makkelijk naar de robot wil en kan lopen. Ruwvoederwinning vinden we zeer belangrijk. Kwalitatief goede kuil en maïs van het land halen heeft hoge prioriteit. Enerzijds om tot een hoge productie te kunnen komen, anderzijds om tot een acceptabele voerkostenprijs te komen. We hebben 50 ha in eigendom, waarvan 37 ha grasland en 13 ha maïs. Al het land ligt rondom de boerderij.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken een informatieplicht voor energiebesparing. Het melkveebedrijf van Maatschap Jacobi te Garyp vraagt jullie een energiescan te maken voor het huidige energie verbruik. Denk daarbij aan het energieverbruik van machines, installaties en werktuigen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen jullie aanbevelingen doen om energiebesparende maatregelen te nemen om jaarlijks onder de grens van 50.000 kWh te blijven (bijvoorbeeld zonnepanelen). Zie voor meer informatie dit filmpje: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een energie scan van het huidige energie verbruik op dit bedrijf, zorg ervoor dat deze scan compleet is en de werkelijkheid nadert.

-Maak een duidelijk overzicht, wat valt je op, waar zitten de grootste energieverbruikers?

-Vergelijk alle gegevens uit jullie scan met vergelijkbare melkveebedrijven

-Kom met aanbevelingen hoe de opdrachtgever het energieverbruik kan sturen (verlagen)

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats