Biologische maisteelt

Niveau
Niveau 4 Niveau 3

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij Loonwerk Plantenteelt

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Biologisch melkveebedrijf met 100 koeien en een zorg tak

Beschrijving & doel van de opdracht

Het telen van biologische mais is niet eenvoudig en brengt hoge kosten met zich mee. Vogel en onkruidbestrijding zijn noodzakelijk om een goede opbrengst te generen. Een goede opbrengst is weer nodig om de kosten te drukken. Na een aantal jaren zelf biologische mais te hebben geteeld heeft deze ondernemer genoeg ervaring en cijfers om jullie goed op weg te helpen. Aan jullie de taak alle kosten en opbrengsten op een rijtje te zetten en te vergelijken met andere bedrijven. Is het wel rendabel? Wat is er nodig om het rendabel te houden c.q. rendabel te maken? Of is het voordeliger om biologische mais aan te kopen of hebben jullie andere alternatieven?

Eisen eindproduct

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het zelf telen van biologische mais.

-Breng alle gemaakte kosten van de eigen mais teelt overzichtelijk in kaart

-Vergelijk deze kosten met andere biologische bedrijven en vergelijk dit met kosten voor aankoop van biologische mais

-Doe een klein onderzoek of het noodzakelijk is om überhaupt mais in het rantsoen te hebben, wat levert dit op? En waarom is het wel of niet noodzakelijk?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats