Bokashi

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Plantenteelt Loonwerk

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Het bedrijf Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag. Vanuit hier is het actief met toelevering en advisering van melkveehouders, akkerbouwers, hobby veehouders en tuinders. Het bedrijf bezit een agrarische winkel en loodsen waar goederen in worden opgeslagen. Daarnaast verhuurt Mulder Agro verschillende landbouwvoertuigen en machines zodat de akkerbouwer of veehouder specifieke werkzaamheden zelf uit kunnen voeren. Mulder Agro streeft naar een beter “bodemleven”. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem. In ons assortiment hebben wij dan ook verschillende producten die helpen dit te realiseren.

Beschrijving & doel van de opdracht

Samen met meerdere partijen werkt Mulder Agro mee in het een project rondom onderzoek naar Bokashi. Hier zitten meerdere aspecten in die uitgevoerd/onderzocht moeten worden. Één van de vraagstukken is in hoeverre onkruidzaden in biomassa afgedood worden bij verwerking van dit materiaal tot Bokashi. Door kiemproeven in te zetten kan dit opgevolgd worden. Daarnaast kunnen er praktische zaken m.b.t. het project worden uitgevoerd. Dit kan vormgegeven worden in samenspraak met de studenten. Ook moeten de proefvelden in kaart gebracht worden m.b.t. grassenbestand etc.

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Wat is bokashi, welke materialen kunnen hiervoor gebruikt worden

-Doe een klein onderzoek; in welke soort biomassa zitten de meeste onkruidzaden?

-Stel i.s.m. de opdrachtgever een plan op voor welke (kiem)proeven gedaan moeten worden en op welke wijze deze uitgevoerd kunnen worden

-Inventarisatie van welke proefvelden er zijn

-Bedenken welke gegevens van de proefvelden nuttig zijn om te inventariseren

-Bedenken in welke periode de proefvelden het beste in kaart gebracht kunnen worden en wie dit uit gaat voeren.

-Maak een actieplan

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats