Boomwal als apotheek

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
03/02/2020

Opleiding
Loonwerk Paraveterinair Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Wypkje de Jong

Omschrijving

Beschrijving bedrijf
Voor het project ‘de boomwal als apotheek voor het vee en bron van biodiversiteit’ hebben een 14-tal boeren zich verenigd. Ze willen het cultuurlandschap van Achtkarspelen innoveren om meer ecologische en diergezondheidsvoordelen van de boomwallen te realiseren. Dit willen ze doen door houtwallen aan te planten, bijvriendelijke erven en beheer te creëren en de kennis te delen.

Beschrijving en doel van de opdracht
Voor deze opdracht gaan jullie eerst in kaart brengen welke bomen en struiken een medicinale werking op koeien hebben. Nadat jullie dit in kaart hebben gebracht gaan jullie bij één van de veehouders een perceel inventariseren. Jullie gaan voor de veehouder in kaart brengen welke bomen en struiken er nu staan. Daarnaast gaan jullie een adviesplan schrijven voor de desbetreffende veehouder. In het adviesplan staat beschreven welke bomen en struiken de veehouder eventueel aan zou kunnen planten en wat de kosten hiervan zijn. Zorg ervoor dat jullie adviesplan innovaties bevat op de ecologische en diergezondheidsvoordelen van de boomwallen.
Het doel van de opdracht is dat jullie door gedegen onderzoek een volledig adviesplan kunnen aanleveren aan de opdrachtgever.

Eisen eindproduct
– Medicinale beschrijving van verschillende bomen en struiken
– Inventarisatie + plattegrond perceel
– Inschakelen expert
– Adviesplan + kostenberekening voor de veehouder

Standplaats