Een excursie verzorgen op een melkveehouderij in de buurt van het verzorgingstehuis in Ureterp

Niveau
Niveau 3

Start datum
13/11/2018

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Wypkje de Jong

Omschrijving

Jullie gaan een excursie verzorgen op een melkveehouderij in de buurt van het verzorgingstehuis. Je gaat je verdiepen in het ouder worden, de landbouw van vroeger en de landbouw van nu. Je laat de huidige manier van boeren zien maar tijdens de excursie vertel je ook hoe het vroeger ging.

Maak hierbij ook gebruik van de verschillende materialen die jullie tijdens de lessen worden aangeboden. Bereid de excursie goed voor, want let op! je geeft een excursie aan experts als het gaat over de landbouw van vroeger!

Aan het einde van de periode geven jullie in de klas een presentatie over de bevindingen van jullie excursie. Laat in deze presentatie ook een filmpje zien die je tijdens de excursie hebt gemaakt.

Standplaats