Efficiëntie en balans in kostprijs

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Op dit melkveebedrijf worden 135 koeien gemolken en er worden 70 stuks jongvee gehouden exclusief de 15 Angus pinken voor lokaal vleesverkoop. Er wordt driemaal daags gemolken wat resulteert in een gem. productie van ruim 11.000kg melk. Het beschikt over ruim 80 ha (zand)grond waarvan elk jaar een deel wordt verhuurd aan een akkerbouwer (aardappelen). Er wordt geen weidegang toegepast en nagenoeg al het landwerk wordt uitbesteed incl. voeren. Gras schudden en harken wordt zelf gedaan. De focus ligt op de melkkoeien om die optimaal te laten presteren en zo een hoge productie te realiseren. Rienk (33) werkt nog 32 uur buitenshuis en Roelof (63) is overdag de meeste dagen op het melkveebedrijf. Er worden 8 melkbeurten per week uitbesteed. Daarnaast komt de klauwbekapper 1x per 2 weken en de veearts 1x per maand.

Door het vele loonwerk, veel pachtgrond (50ha) en fosfaat aankoop (lease / koop overeenkomst) zijn de vaste kosten behoorlijk gestegen de laatste jaren.

Beschrijving & doel van de opdracht

Op termijn moet het mogelijk zijn om het bedrijf te runnen met één persoon. Aan jullie de uitdaging om te onderzoeken op welke gebieden het bedrijf nog een slag kan slaan op het gebied van kostendekkend en efficiënt ‘boeren’. Welke dagelijkse/wekelijkse handelingen kunnen efficiënter en/of goedkoper? Denk hierbij aan zelf voeren, automatisch melken en of weidegang toepassen.

Onderzoek alle mogelijkheden en reken het door. Welke investeringen zijn er nodig, wat zijn de kosten en wat levert het op.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen, vraag deze expert onder andere naar het protocolmatig werken op grote melkveebedrijven.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor volledige automatisering

-Breng de huidige situatie in beeld, moet er op korte termijn veel geïnvesteerd worden of is het bedrijf up to date?

-Onderzoek hoeveel uren het kost om alles zelf te doen, is er voldoende arbeid beschikbaar om dat rond te zetten?

-Vergelijk de kosten van alles zelf doen met de kosten voor volledige automatisering

-Bereken de tijdbesparing met volledige (of gedeeltelijke) automatisering

-Waar kan het bedrijf de meeste arbeidsbesparing halen en is het mogelijk om in de toekomst het bedrijf te runnen met één persoon?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats