Eigen energie opwekken

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon

Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok

Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen.

Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras.

Landwerk in eigen beheer.

Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer.

Melkstal 2×6 visgraat

Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en kleine windmolens type EAZ. Aangezien de energieprijzen stijgen lijkt het interessant om eigen stroom op te gaan wekken door een kleine windturbine of door zonnepanelen of een combinatie van beide.

Daarnaast wordt overwogen om van een melkstal over te stappen naar automatisch melken met 1 melkrobot, dit geeft een vlakkere stroom afname over de dag, is een windmolen of zonnepanelen dan meer interessant als bij een piekbelasting zoals bij een melkstal.

 Eisen eindproduct:

-Maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht via Teams door de corona omstandigheden.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het investeren in een windmolen voor de huidige situatie en als er gebruik gemaakt wordt van 1 melkrobot.

-Reken uit welke investeringen nodig zijn (vergeet de subsidies niet).

-Reken uit wat het gemiddeld opbrengt (in geld en in goodwill) en wat is de terugverdientijd.

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen.

-Bij hoeveel kWh verbruik is het BEP om een windmolen aan te schaffen.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen

-Voorkant

-Inhoudsopgave

-bedrijfsomschrijving

-Probleemstelling/onderzoek&SWOT analyse

-3 oplossingen, kleine windmolen, zonnepanelen of een combinatie van beide?

-Onderbouwde aanbeveling(en) aan de hand van bovenstaande oplossingen/onderzoek

-Samenvatting gesprek van expert.

Standplaats