Energiescan

Niveau
Niveau 3

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf:

Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 43500 KW stroom en met 5006 M3 gas. We melken in de 2×10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om.

Beschrijving & doel van de opdracht

Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken een informatieplicht voor energiebesparing. Het melkveebedrijf van Mts Huisman te Olterterp vraagt jullie een energiescan te maken voor het huidige energie verbruik. Denk daarbij aan het energieverbruik van machines, installaties en werktuigen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen jullie aanbevelingen doen om energiebesparende maatregelen te nemen om jaarlijks onder de grens van 50.000 kWh te blijven (bijvoorbeeld zonnepanelen). Zie voor meer informatie dit filmpje: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een energie scan van het huidige energie verbruik op dit bedrijf, zorg ervoor dat deze scan compleet is en de werkelijkheid nadert.

-Maak een duidelijk overzicht, wat valt je op, waar zitten de grootste energieverbruikers?

-Vergelijk alle gegevens uit jullie scan met vergelijkbare melkveebedrijven

-Kom met aanbevelingen hoe de opdrachtgever het energieverbruik kan sturen (verlagen)

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats