Fokkerij: genomic vs werkelijke prestaties

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkvee en fokveebedrijf Koepon is gevestigd in Noord Groningen. Het bedrijf is mede bekend om de fokkerij activiteiten, excursies en omvang van het bedrijf.

Beschrijving & doel van de opdracht

Onderzoeken of de dieren met de hoogste genetische aanleg als jong kalf ook later als vaars en koe eveneens de betere dieren zijn die bovengemiddeld scoren voor de destijds genetisch onderzochte kenmerken die als kalf ook (ruim)bovengemiddeld waren t.o.v. de andere dieren in de veestapel.

De 3 hoofdonderdelen om te onderzoeken betreffen:

  1. Productie: kg melk, vet % , eiwit %, kg vet en kg eiwit
  2. Exterieur: scores voor: frame, type, uier, benen en totaal exterieur
  3. Gezondheid: celgetal, vruchtbaarheid/tkt en eventueel levensduur?

Doel: Omdat Koepon veel met genomics werkt en dit gebruikt voor vee verbetering en selectie is het “wenselijk” om te zien in dit onderzoek dat de voorspelling op genetische aanleg grotendeels overeenkomt met de praktijk en dat de “betere dieren” van vroeger (als kalf), later ook de betere melkkoeien zijn of worden op de positief afwijkende kenmerken verdeeld in productie, exterieur en/of gezondheid.

Alle genomic data en werkelijke prestatie van alle dieren in de afgelopen tien jaar is aanwezig.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de 2 mensen van Koepon die verantwoordelijk zijn voor de fokkerij en inventariseer de opdracht.

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen.

-Vergelijk en onderzoek minimaal 100 dieren voor een voldoende betrouwbaar onderzoek

-Je gaat genomic uitslagen vergelijken met werkelijke prestaties van individuele dieren

-Onderzoek welk onderdeel het beste is voorspeld middels de genomic uitslag en welke het meest lastig blijkt te voorspellen en vergelijk dit met de betrouwbaarheidspercentage die worden aangegeven. Komen ze met elkaar overeen?

-Maak duidelijke tabellen en overzichten in excel die Koepon later ook kan gebruiken en toepassen tijdens excursies en presentaties.

-Wat is volgens jullie onderzoek de conclusie? Hadden jullie dat verwacht? En welk advies kunnen jullie de opdrachtgever(s) geven?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats