Groei realiseren

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Greet en ik hebben een melkveebedrijf in Oldeberkoop. We melken daar ruim 140 koeien met 65 stuks jongvee. De productie van de koeien is nu 9000 kg. Het aantal ha is 76. De huiskavel is 50 ha en de 3 veldkavels zijn samen 26 ha. We hebben 15ha mais en verder gras. Onze zoon is voornemens het bedrijf over te nemen en komt na afronding van de opleiding in de maatschap. We zijn aan het kijken hoe het bedrijf zich in de toekomst kan ontwikkelen. We hebben het idee om de stal uit te breiden naar 160 melkkoeien, dan moet er een stuk bij de stal aangebouwd worden. We kunnen er ook voor kiezen om in de huidige stal meer boxen te plaatsen (wachtruimte opofferen) en 3 robots te plaatsen. De 3e mogelijkheid is en stal uitbreiding en robots plaatsen. We kunnen dan naar 170 mk en 85 stuks jongvee met een hogere productie per koe. De NB-vergunning zit dan vol maar er moet wel een emissiearme vloer gelegd worden en er moet een uitbreiding in ha gerealiseerd worden.

Beschrijving & doel van de opdracht

Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Wat zijn de benodigde investeringen en jaarlijkse kosten? Kan het bedrijf de gewenste groei realiseren door met robots te gaan melken?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor automatisch melken.

-Werk alle 3 scenario’s uit, wat zijn de investeringskosten voor elk plan?

-Werk alle 3 scenario’s uit, wat zijn de verwachte opbrengsten?

-Bekijk de huidige situatie, welk scenario is het beste in te passen in de huidige situatie? En is dit ook het meest gunstige scenario?

-Maak een duidelijk plan van aanpak met daarin een tijdlijn. Wat moet deze veehouder doen om het meest gunstige scenario uit te werken (realisatie)?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats