Herinrichting schoolplein

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
10/02/2020

Opleiding
Loonwerk Groen en Recreatie

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

www.deprincenhof.nl

De princenhof is een lagere school

Plein aan de Prinsessenweg 2

De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening.

verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars

 

 

 

Standplaats