Het beter benutten en toepassen van wormenmest in de groene sector

Niveau
Niveau 4

Start datum

Opleiding
Dierverzorging Groen en Recreatie Loonwerk Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

 

Na je verdiept te hebben in de materie ga je op zoek naar mogelijkheden om wormenmest te benutten voor de groene sector. Dit kan zowel intern, binnen het bedrijf als extern naar buiten. Je komt met een advies naar het bedrijf voor een betere benutting van wormenmest.

Intern wordt gedacht aan het verbouwen van microgroente.

 

Er is veel ruimte om te experimenteren binnen het bedrijf. Aansluiting kan gezocht worden met het Biosintrum in Oosterwolde.

Je bent creatief en heb doorzettingsvermogen

 

 

 

 

Standplaats