Het maken van een handboek met  Bewegingsactiviteiten voor de deelnemers op zorgboerderij Witrik Twijzelerheide

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
15/09/2019

Opleiding
Bloem en Styling Dierverzorging Groen en Recreatie Paardenhouderij Paraveterinair

Makelaar
Jacoline van Liere

Omschrijving

Zorgboerderij de Witrik biedt vier dagen in de week dagbesteding. Er wordt grotendeels zorg geboden aan ouderen met geheugen, geestelijke en/of ouderdomsproblematiek.

Elke dag wordt er op de zorgboerderij kleine activiteiten georganiseerd zoals het helpen bereiden van de groenten en de aardappelen voor het eten, maar ook andere klusjes op het erf worden uitgevoerd door degenen die nog goed te been zijn.

Projectomschrijving:

Het maken van een handboek met  Bewegingsactiviteiten voor de deelnemers op deze zorgboerderij.

Doel: Bewegen neemt een belangrijke plaats in op de zorgboerderij. Dit doen we door bv te wandelen, dieren te verzorgen of een balspel. We willen graag een praktisch handboek voor onze begeleiders waarin diverse bewegingsactiviteiten staan voor onze deelnemers.

Jullie gaan hiervoor eerst onderzoek doen, welke activiteiten wel/niet geschikt zijn voor deze doelgroep. Hiervoor gaan jullie onderzoek doen bij bijvoorbeeld verschillende bejaardentehuizen, maar jullie kunnen ook fysiotherapeuten vragen wat wel/niet geschikt is. Ook is er landelijk of vanuit de gemeente bestaande beweegprogramma’s voor ouderen. Ook hier kunnen jullie informatie inwinnen.

Van dit onderzoek maken jullie een uitgebreid verslag met de verschillende (on)mogelijkheden. Met de uitkomsten van dit onderzoek, kunnen jullie het handboek voor deze zorgboerderij maken.

Het handboek zal bestaan uit:

Bewegingsactiviteiten die al op de zorgboerderij aanwezig zijn ( zoals bv hometrainer, pedaaltrainer etc).

Een aantal nieuwe bewegingsactiviteiten voor een groep van 4 tot 10 deelnemers.

Een aantal nieuwe bewegingsactiviteiten voor een groepje van 1 tot 3 deelnemers.

Voor het maken van dit handboek, houden jullie rekening met de materialen die aanwezig zijn, de veiligheid en de verschillende niveaus/mogelijkheden van de deelnemers.

Als afsluiting geven jullie, over dit handboek, een presentatie aan de opdrachtgever en jullie projectbegeleider van school.

Hou er rekening mee dat op dit dagcentrum deelnemers kunnen rondlopen  met een geestelijke/lichamelijke beperking. Sommige deelnemers hebben moeite om hun woorden te vinden en anderen kunnen weer geheugenproblemen hebben.

Standplaats