Insecten hotel maken bij een volkstuinderij de Singelwrotter

Niveau
Niveau 3

Start datum

Opleiding
Loonwerk Groen en Recreatie

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters

Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin

Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur

Onze wens:

Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek-

ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg.

Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

 

 

 

Standplaats