Inventarisatie predatie

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum

Opleiding
Loonwerk Groen en Recreatie

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna.

Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

 

 

Standplaats