Inventarisatie van de bermen op biodiversiteit binnen de gemeente Waadhoeke

Niveau
Niveau 4

Start datum

Opleiding
Dierverzorging Groen en Recreatie

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (leeg), gemeente waadhoecke

 

Om het beheersmaatregel van de bermen meer aan te passen op de biodiversiteit is het noodzakelijk te weten wat er nu is aan biodiversiteit. Je gaat in min. tweetallen de gehele gemeente alle bermen inventariseren op soorten (Flora en Fauna). E.e.a. resulteert in een beheers advies.

Standplaats

Reageren regioleren

  • Persoonlijke gegevens

  • Klas

  • Motivatie