Investeren in een monovergister

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Wij hebben een man-vrouw maatschap in Appelscha. Hier melken we 130 melkkoeien en hebben we 70 stuks jongvee. We hebben 90 hectare grasland, 15 hectare mais en 10 hectare natuurland in gebruik. We leveren Planet Proof melk aan Friesland Campina. Het melken gebeurt door 2 Lely melkrobots. De melkproductie is gemiddeld 10.400kg Melk met 4,55% vet en 3,78% eiwit. Grootste deel van het land werk doen we zelf, op het mais inzaaien en hakselen van gras en mais na.

Beschrijving & doel van de opdracht

Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt. Dit bedrijf wil zich verdiepen in de aanschaf van een monovergister en jullie gaan hen daarbij helpen.

Eisen eindproduct:

-Verdiep je in de wereld van monovergisting. Op het internet staat er veel over geschreven.

-Plan een bezoek (fysiek of online) met tenminste 3 bedrijven die een monovergister hebben.

-Bereidt je bezoek goed voor, maak bijvoorbeeld een vragenlijst voor een interview.

-Maak naar aanleiding van je bezoeken een SWOT-analyse voor elk bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het investeren in een monovergister. Neem daarin mee wat de betreffende veehouder jullie heeft verteld.

-Reken uit welke investeringen nodig zijn voor een monovergister (vergeet de subsidies niet).

-Reken uit wat een monovergister gemiddeld opbrengt (in geld en in goodwill).

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen.

-Nadat jullie alles bekeken, berekend en onderzocht hebben wat is dan jullie mening? Waarom zou een veehouder dit wel of niet moeten doen. Wat zou je zelf doen als je veehouder was. Waarom zou je hier wel of niet in investeren. Omschrijf dit in een kort verslag wat bestaat uit;

-Voorkant

-Voorwoord

-Inhoudsopgave

-Inleiding/aanleiding

-Onderzoek (hier komen o.a. de SWOT-analyses en het interview met de melkveehouders)

-Conclusie -> voor welke bedrijven is een monovergister juist wel/niet geschikt

-Samenvatting/aanbevelingen -> advies

Standplaats