Arbeidsbesparing (2)

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkvee 165

Jongvee 115

Productie 10.000 kgm 4.3% vet en 3.45% eiwit

Grond 86 hectare grasland

 

Het bedrijf wordt gerund door vader en zoon. Ritske is bezig met overname van het bedrijf. Daarnaast is op een aantal vaste momenten in de week losse hulp. Alleen het hakselen van de graskuil wordt door de loonwerker gedaan verder worden alle werkzaamheden op zowel het bedrijf als in het land zelf gedaan.

Gedurende de zomer worden de koeien geweid en in de nacht bijgevoerd op stal. Weidegang is een vereiste van het bedrijf voor draagvlak in de maatschappij en extra melkopbrengsten.

 

Let op het bedrijf groeit dit jaar door naar 175 koeien en 125 jongvee met een productiedoelstelling van 11.000 kgm voor 2023. Dit betekent dat er nog meer nadruk komt op koe management.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Het bedrijf zet in op arbeidsbesparing. Op termijn moet het mogelijk zijn om het bedrijf te runnen met één persoon. Aan jullie de uitdaging om te onderzoeken op welke gebieden het bedrijf nog een slag kan slaan op het gebied van arbeidsbesparing. Welke dagelijkse handelingen kunnen efficiënter? Plan wekelijkse handelingen protocolmatig in op vaste dagen, is de stalindeling te optimaliseren? Onderzoek alle mogelijkheden en reken het door. Welke investeringen zijn er nodig, wat zijn de kosten en wat levert het op.

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen, vraag deze expert onder andere naar het protocolmatig werken op grote melkveebedrijven.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor volledige automatisering

-Breng de huidige situatie in beeld, moet er op korte termijn veel geïnvesteerd worden of is het bedrijf up to date?

-Onderzoek hoeveel uren het kost om alles zelf te doen, is er voldoende arbeid beschikbaar om dat rond te zetten?

-Vergelijk de kosten van alles zelf doen met de kosten voor volledige automatisering

-Bereken de tijdbesparing met volledige (of gedeeltelijke) automatisering

-Waar kan het bedrijf de meeste arbeidsbesparing halen en is het mogelijk om in de toekomst het bedrijf te runnen met één persoon?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats