Meer mogelijk met mest 1

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
11/02/2019

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Afke Zandvliet

Omschrijving

Zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij hebben we te maken met de mestproblematiek. Bekijk welke mest je van een varkensbedrijf kan gebruiken op een melkveebedrijf. Beschrijf ook voor welke melkveebedrijven dit geschikt is.

Voor deze opdracht gaan jullie op een varkensbedrijf bekijken welke mestsoorten er zijn, vraag de gehaltes op en bedenk welke mogelijkheden er zijn om deze varkensmest op een melkveebedrijf te gebruiken. Bedenk ook welke samenwerkingsvormen je hierbij kunt bedenken.

Vanuit de kringloopgedachte van minister van Landbouw Carola Schouten: Geef eens aan hoe een akkerbouwer, varkenshouder, melkveehouder en pluimveehouder kunnen samenwerken en  van elkaar kunnen profiteren (bijv. Een varkenshouder heeft een luchtwasser. Deze haalt ammoniak uit de lucht en zet het om in Stikstof. Hoe zouden we dat efficiënt in de melkveehouderij in kunnen zetten.)

Standplaats