Omschakelen naar automatisch melken (4)

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Familiebedrijf gerund door vader, moeder en zoon. Melken 135 melkkoeien (inclusief droogstaande koeien) met 80 stuks jongvee. Het bedrijf zit op zand/veengrond en bewerkt 80 hectare. Hiervan is 11 hectare maïsland en de rest grasland. Productie is 8870 kg melk met 4.03% vet en 3.62% eiwit. De koeien krijgen zoveel mogelijk vers gras binnen d.m.v. weidegang en zomerstalvoeding. Alle werkzaamheden worden door het gezin, stagelopers en enkele losse krachten uitgevoerd. Op het bedrijf wordt er tweemaal daags traditioneel gemolken in een 2×8 visgraat uit 1978. Deze is technisch nog goed, alleen met gehele melkproces kost dagelijks meer dan 6 uur arbeid. Beide ouders willen binnen nu en 5 jaar een stapje terug doen en moet zoon alle werkzaamheden alleen gaan uitvoeren.

Beschrijving & doel van de opdracht

Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na omdat in het melkproces dagelijks de meeste uren werk zitten. En omdat melken langdurig fysiek werk is en al het andere werk op de boerderij ook door moet gaan wordt er sterk overwogen voor 2 robots. In dat geval kan zoon de dagelijkse bedrijfsvoering alleen doen. Het landwerk zou dan moeten worden uitbesteed. Wat ook zou kunnen is opschalen naar 180 melkkoeien en externe arbeid inhuren om alle werkzaamheden in eigen beheer te kunnen doen. In dit geval zijn 3 robots noodzakelijk of een grotere melkstal. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Waar moeten de twee robots worden geplaatst met optie tot een 3e? Hoe kunnen de robots het beste functioneren met weidegang en zomerstalvoeding?  Wat zijn de benodigde investeringen en jaarlijkse kosten? En nog belangrijker wat levert het op? Of is deze veehouder beter af met een melkstal?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor automatisch melken.

-Is de huidige stal en het aantal koeien geschikt voor automatisch melken?

-Wat zijn de investeringskosten en de onderhoudskosten? Vergelijk dit met alternatieven, bijvoorbeeld het door blijven melken in de huidige situatie of het kiezen voor een nieuwe melkstal in plaats van melkrobots.

-Maak een duidelijke vergelijking tussen de huidige situatie en een situatie met robots.

-Wat lever het op? Denk aan arbeidsbesparing, flexibiliteit en extra melk?

– Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats