Omschakelen naar biologisch

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met ruim 100 koeien

Beschrijving & doel van de opdracht

De melkprijs staat al jaren onder druk en de mogelijkheden voor schaalvergroting nemen af. Daarentegen is de markt voor biologische zuivel groeiende. Maar is het wel mogelijk om te schakelen van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologisch melkveebedrijf en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Is het omschakelen naar biologisch wel financieel interessant?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor een omschakeling naar Biologisch

-Onderzoek de mogelijkheden voor de afzet van biologische melk, is er een wachtlijst? Wanneer kunnen ze eventueel gaan leveren? Of moeten ze van afnemer veranderen?

-Vergelijk verschillende afnemers van biologische melk, welke afnemer heeft jullie voorkeur en waarom?

-Wat zijn de regels voor biologische productie? Hoelang neemt de omschakeling in beslag?

-Maak een financieel overzicht waarin je alle noodzakelijke investeringen en kosten vergelijkt met de huidige opbrengsten van gangbare melk met opbrengsten voor biologische melk. Hou daarbij wel rekening met een verhoogde kostprijs voor biologische melk.

-Is het mogelijk en interessant voor dit bedrijf om te schakelen naar biologisch?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats