Omschakelen naar melkrobots (3)

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Maatschap van vader en zoon.

Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon

Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok

Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen.

Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras.

Landwerk in eigen beheer.

Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer.

Melkstal 2×6 visgraat

Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na omdat in het melkproces dagelijks de meeste uren werk zitten. En omdat melken langdurig fysiek werk is en al het andere werk op de boerderij ook door moet gaan wordt er overwogen om een melkrobot aan te schaffen (merk robot nog onbekend, minimaal 2 vergelijken). In dat geval kan de dagelijkse bedrijfsvoering en het landwerk door 1 persoon gedaan worden (excl. inkuilen). Een andere optie kan zijn om te werken met externe arbeid die een aantal vaste melkingen per week doet. Wat voor invloed heeft het automatisch melken op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Kan het gros van het landwerk dan in eigen beheer gedaan blijven worden als er een robot komt. Waar moet de robot geplaatst worden in combinatie met weidegang en kan er in de toekomst ook een 2e geplaatst worden. Wat zijn de benodigde investeringen (incl. evt. bouw of verbouwkosten) en jaarlijkse kosten? (robot hoeft niet nieuw te zijn, mag een gebruikte zijn van max 5 jaar oud)En nog belangrijker wat levert het op? Of is deze veehouder beter af met externe arbeid en een melkstal?

Eisen eindproduct:

-Maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht via Teams door de corona omstandigheden.

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor automatisch melken.

-Is de huidige stal en het aantal koeien geschikt voor automatisch melken?

-Reken uit welke investeringen nodig zijn (vergeet de subsidies niet).

-Wat zijn de verbruikskosten en de onderhoudskosten? Vergelijk dit met alternatieven, bijvoorbeeld het door blijven melken in de huidige situatie met externe arbeid.

-Maak een duidelijke vergelijking tussen de huidige situatie, met externe arbeid en een situatie met een robot.

-Wat lever het op? Denk aan arbeidsbesparing, flexibiliteit en extra melk etc? zowel financieel als in arbeidstijd

-Bij hoeveel kg melk ligt het BEP om voor een nieuwe of gebruikte robot te gaan.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit

-Voorkant

-Inhoudsopgave

-bedrijfsomschrijving

-Probleemstelling/onderzoek &SWOT analyse

-3 oplossingen, externe arbeid voor melken, nieuwe robot, gebruikte robot

-Onderbouwde aanbeveling(en) aan de hand van bovenstaande oplossingen/onderzoek

-Samenvatting gesprek van expert.

Standplaats