Omschakelen naar melkrobots

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met ruim 100 koeien

Beschrijving & doel van de opdracht

Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Wat zijn de benodigde investeringen en jaarlijkse kosten? En nog belangrijker wat levert het op?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor automatisch melken.

-Is de huidige stal en het aantal koeien geschikt voor automatisch melken?

-Wat zijn de investeringskosten en de onderhoudskosten? Vergelijk dit met alternatieven, bijvoorbeeld het door blijven melken in de huidige situatie of het kiezen voor een nieuwe melkstal in plaats van melkrobots.

-Maak een duidelijke vergelijking tussen de huidige situatie en een situatie met robots.

-Wat lever het op? Denk aan arbeidsbesparing, flexibiliteit en extra melk?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats