Ontwerp en uitvoering van een speelparcour rond voetbalclub Grou

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
18/11/2019

Opleiding
Loonwerk Bloem en Styling Groen en Recreatie

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel.

Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.

 

 

 

 

 

 

verdieping in:

Ontwerpen,

Natuurlijke vegetaties (bloemenmengsels)

calculeren

werkvoorbereiding

realisatie

Standplaats