Optimaliseren erfverharding en routing pluimveebedrijf

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Pluimveebedrijf in renovatie van gebouwen. Omschakelen naar diervriendelijke houderij van slachtkuikens.

Beschrijving & doel van de opdracht

Omdat de indeling van de gebouwen verandert is het nodig een nieuwe indeling van het erf te maken. De opdracht is: bedenk een slimme routing en indeling van het voorterrein.

Houd rekening met de volgende aspecten:

*Toegang voor vrachtwagencombinaties

*Aanvoer van Voer en kuikens

*Afvoer van slachtkuikens

*Opslag (tijdelijk) en afvoer van mest

*mogelijke aanleg van een weegbrug

*vaste verharding met beton of tijdelijk met klinkers of platen

*Fundering van de verharding

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een of meerdere experts in die jullie meer over dit onderwerp kunnen vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen van de bovenstaande plannen

-Werk 3 scenario’s uit, wat zijn de investeringskosten voor elk plan?

-Werk het scenario met de weegbrug uit ten aanzien van de verwachte opbrengsten?

-Bekijk de huidige situatie, welk scenario is het beste in te passen in de huidige situatie? En is dit ook het meest gunstige scenario?

-Maak een duidelijk plan van aanpak met daarin een tijdlijn. Wat moet deze veehouder doen om het meest gunstige scenario uit te werken (realisatie)?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats