Optimaliseren erfverharding en routing pluimveebedrijf

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
02/02/2023

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt

Makelaar
DorienAarts

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Akkerbouwbedrijf met pluimveetak. Sinds 2022 pluimveestallen die zijn omgebouwd richting de nieuwe wetgeving. Momenteel aan het oriënteren om vrije uitloop te maken, zodat het bedrijf voldoet aan de nieuwste welzijnseisen.

Beschrijving & doel van de opdracht

De stallen zijn veranderd, maar de erfverharding om het bedrijf heen is nog niet optimaal. Om dit logistiek zo goed mogelijk te krijgen, is het belangrijk dat de erfverharding op nieuw aangelegd wordt. De vragen daarbij zijn; wat is de juiste routing van het verkeer? Hoe kunnen alle onderdelen uitgevoerd worden op de erfverharding? Wat is de beste erfverharding, gezien de machines die erop komen? De opdracht is: bedenk een slimme routing en indeling van het voorterrein met daarbij een geschikte erfverharding.

Houd rekening met de volgende aspecten:

*Toegang voor vrachtwagencombinaties

*Aanvoer van Voer en kuikens

*Afvoer van slachtkuikens

*Opslag (tijdelijk) en afvoer van mest

*mogelijke aanleg van een weegbrug

*vaste verharding met beton of tijdelijk met klinkers of platen

*Fundering van de verharding

* ‘schone’ en ‘vuile’ weg

 

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht.

-Schakel een of meerdere experts in die jullie meer over dit onderwerp kunnen vertellen.

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen van de bovenstaande plannen.

-Werk 3 scenario’s uit, wat zijn de investeringskosten voor elk plan?

-Werk het scenario met de weegbrug uit ten aanzien van de verwachte opbrengsten?

-Bekijk de huidige situatie, welk scenario is het beste in te passen in de huidige situatie? En is dit ook het meest gunstige scenario?

-Maak een duidelijk plan van aanpak met daarin een tijdlijn. Wat moet deze veehouder doen om het meest gunstige scenario uit te werken (realisatie)?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats