Opzetten kleinschalige camping

Niveau
Niveau 4

Start datum
11/11/2019

Opleiding
Bloem en Styling Groen en Recreatie Loonwerk Veehouderij

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

Op het landgoed Mariahoeve is men voornemens een mini camping te willen realiseren. Om te kijken of de camping gerealiseerd kan gaan worden moet er nog heel wat water door de rivier. In dit prille stadium kan een groep studenten uitzoeken wat er zoal komt kijken om een camping op te zetten en te runnen. Je komt uiteindelijk tot een adviesverslag.

Onderwerpen die uitgezocht moeten worden zijn:

Regelgeving

Tekening terrein

Voorzieningen

Hoe in te passen in het landschap

Subsidiemogelijkheden

Milieutechnisch (afvalstromen)

Doelgroep onderzoek.

Standplaats