Organiseren van rondleidingen op dierenverblijf Nordwin voor deelnemers dagcentrum Camminghaburen

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
21/01/2019

Opleiding
Dierverzorging Paraveterinair

Makelaar
Jacoline van Liere

Omschrijving

Dagcentrum Camminghaburen is een ontmoetingsplek voor mensen zonder of met indicatie voor dagzorg. Binnen dit dagcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de deelnemers. Zo is er een ouderensoos, kan men er komen biljarten en worden er wandelingen onder begeleiding georganiseerd

Inhoud Project: Organiseren van rondleidingen op het dierenverblijf Nordwin te Leeuwarden voor de deelnemers van dagverzorging Camminghaburen.

Jullie gaan, binnen een periode van 10 weken, een aantal rondleidingen organiseren voor de deelnemers van de dagbesteding van Dagcentrum Camminghaburen. Hierbij  organiseren een aantal activiteiten/demonstraties waardoor de deelnemers een gezellige interactieve ochtend/middag hebben gehad.

Voorafgaande aan het organiseren van deze rondleiding gaan jullie onderzoeken welke activiteiten wel/niet geschikt zijn voor deze doelgroep en wat is wel/niet mogelijk op het dierenverblijf? Wat zijn de randvoorwaarden waaraan dit bezoek aan het dierenverblijf moet voldoen?  Jullie kunnen hiervoor gebruik maken van de kennis van jullie begeleidster Carla, maar ook bij de beheerder van het dierenverblijf Cor. Maar ook kunnen jullie  informatie inwinnen bij andere bronnen (andere zorginstellingen, mensen die bij dagbesteding werken, etc). Van jullie bevindingen maken jullie een verslag die jullie kunnen gebruiken bij het zelf organiseren van deze activiteit..

Eindproduct: …Er is een rondleiding op het dierenverblijf gegeven waarbij verschillende demonstraties/presentaties en activiteiten zijn uitgevoerd.

Op dit dagcentrum kunnen er deelnemers rond lopen  met een geestelijke/lichamelijke beperking. Sommige deelnemers hebben moeite om hun woorden te vinden en anderen kunnen weer geheugenproblemen hebben. Hiermee moet je rekening houden.

Standplaats