Organiseren van themamiddagen met dieren op zorginstelling Berchhiem te Burgum

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2020

Opleiding
Dierverzorging Paraveterinair

Makelaar
Jacoline van Liere

Omschrijving

Berchiem is zowel een verpleeg- als verzorgingstehuis. Men kan hier revalideren, kleinschalig wonen, maar er is ook dagbehandeling mogelijk voor mensen met lichamelijke klachten of mensen die geestelijk achteruit gaan (bv. dementie).

Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren.

Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe jullie deze dieren het beste kunnen inzetten. Hoe kom je in gesprek met deze doelgroep. Welke activiteiten kunnen jullie hierbij inzetten? Wat werkt wel en wat werkt juist niet bij deze doelgroep? Jullie kunnen jullie vragen stellen aan jullie begeleidster van deze zorginstelling, maar jullie moeten ook zelf op onderzoek gaan. Jullie kunnen hiervoor andere zorginstellingen en/of dagbestedingen bezoeken. Denk hierbij ook aan zorgboerderijen. Van jullie onderzoek maken jullie een verslag.

Vervolgens gaan jullie datgene wat jullie geleerd hebben, in praktijk brengen door minimaal 3 themadagdelen te organiseren. Jullie schrijven voor elke activiteit een uitgebreid draaiboek, zodat deze later ook nog gebruikt kan worden.

Als afsluiting schrijven jullie een verslag over jullie bevindingen. Wat ging goed en wat kon beter. Ook vertellen jullie in dit verslag wat jullie geleerd hebben. Wat is het effect van dieren op ouderen met dementie. Hierover geven jullie een presentatie aan jullie opdrachtgever en jullie projectbegeleider van school

Eindproduct: Een aantal thema ochtenden/-middagen met dieren voor de bewoners van deze zorginstelling. Tevens zijn er draaiboeken gemaakt die de zorginstelling opnieuw kan gebruiken.

Deze themamiddagen moeten op een donderdag plaatsvinden en is voor een periode van 10 weken.

 

Standplaats