Organiseren van verschillende activiteiten in dagcentrum Camminghaburen

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
11/11/2019

Opleiding
Bloem en Styling Dierverzorging Paardenhouderij Paraveterinair

Makelaar
Jacoline van Liere

Omschrijving

Dagcentrum Camminghaburen is een ontmoetingsplek voor mensen zonder of met indicatie voor dagzorg. Binnen dit dagcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de deelnemers. Zo is er een ouderensoos, kan men er komen biljarten en worden er wandelingen onder begeleiding georganiseerd

Inhoud Project: Organiseren van verschillende activiteiten voor de deelnemers.

Binnen het dagcentrum gaan jullie verschillende activiteiten organiseren aan de hand van een thema. Het thema wordt gekozen in overleg met de opdrachtgeefster en moeten passen in de verschillende jaargetijden.

Voorafgaande aan het organiseren van deze activiteiten gaan jullie onderzoeken welke activiteiten wel/niet geschikt zijn voor deze doelgroep. Wat zijn de randvoorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen?  Jullie kunnen hiervoor gebruik maken van de kennis van jullie begeleidster Carla, maar jullie gaan ook informatie inwinnen bij andere bronnen (andere zorginstellingen, mensen die bij dagbesteding werken, etc). Van jullie bevindingen maken jullie een verslag die jullie kunnen gebruiken bij het zelf organiseren van de verschillende activiteiten.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

Kerststukjes maken

Knutseldag herfst organiseren

Caketjes versieren

Buitenactiviteit zomer/voorjaar (bezoek boerderij met lammetjes)

Dieren meenemen naar dagcentrum

Middag organiseren met oud hollandse spelletjes

Samen muziek maken

Etc.

Op dit dagcentrum kunnen er deelnemers rond lopen  met een geestelijke/lichamelijke beperking. Sommige deelnemers hebben moeite om hun woorden te vinden en anderen kunnen weer geheugenproblemen hebben. Hiermee moet je rekening houden.

Deze opdracht kan niet uitgevoerd worden op een woensdag omdat dan de opdrachtgeefster het project niet kan begeleiden!

Standplaats