Promotiefilm maken voor samenwerkingsverband Ecolana

Niveau
Niveau 4

Start datum
19/11/2018

Opleiding
Dierverzorging Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Bauke Jacob de Vries

Omschrijving

Doel: Maken van een promotiefilm voor samenwerkingsverband Ecolana

Inhoud van het project:

Ecolana (een samenwerkingsverband tussen een melkveehouder, schapenhouder en twee akkerbouwers) wil mensen graag meer informeren over kringlooplandbouw en een verantwoorde manier van produceren in de agrarische sector. Ze willen dit gaan doen door het maken van een promotiefilm.

Het mes moet aan twee kanten snijden. Ten eerste moet het andere agrariërs enthousiasmeren als het gaat over samenwerken, kringlooplandbouw en verantwoord produceren. Daarnaast moet het de  ‘burger’ en de consument informeren over dezelfde onderwerpen.

De boeren zien graag dat studenten de 4 bedrijven in beeld brengen en daarnaast het gemeenschappelijke belang en eerder genoemde onderwerpen belicht.

Ecolana wil de film graag gebruiken voor website en Facebook.

Ecoalan wil graag dat er ook gebruik wordt gemaakt van een drone.

Voor meer informatie kun je kijken op: www.ecolana.nl of check de Facebook pagina van Ecolana

Standplaats

Reageren regioleren

  • Persoonlijke gegevens

  • Klas

  • Motivatie