Ruwvoeronderzoek

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
02/11/2020

Opleiding
Paardenhouderij

Makelaar
Fleur Post

Omschrijving

Stal Nella Bijlsma wil graag een onderzoek laten doen naar het ruwvoer voor de paarden. Hierbij is het de bedoeling dat er wordt onderzocht welke hoeveelheid per individueel paard juist is.

Allereerst gaan jullie in gesprek met de opdrachtgever om de opdracht door te nemen. Om het onderzoek tot een succes te maken, is het belangrijk om te weten welke vragen de opdrachtgeefster beantwoord wil hebben. Vervolgens gaan jullie bekijken hoe het ruwvoer op dit moment gevoerd wordt. Daarna gaan jullie een plan van aanpak maken en informatie verzamelen.

Wanneer jullie hebben onderzocht welke hoeveelheid geschikt is per paard, gaan jullie bedenken hoe de juiste hoeveelheid het beste gevoerd kan worden aan de paarden. Dit dient zo gemaakt te worden dat de paarden door iedereen gevoerd zouden kunnen worden, ook door mensen die minder ervaring hebben met paarden. Uiteindelijk verwerken jullie dit in een advies.

Eindproduct: een overzichtelijk verslag en een praktische uitwerking over hoe het ruwvoer het beste aan de paarden gevoerd kan worden.

Standplaats