Spel ontwikkelen voor basisschool voor De Heus Voeders B.V.

Niveau
Niveau 4

Start datum
19/11/2018

Opleiding
Bloem en Styling Dierverzorging Paardenhouderij Veehouderij

Makelaar
Jacoline van Liere

Omschrijving

Doel van de opdracht:

Een spel waarin op een speelse manier voorlichting gegeven wordt aan leerlingen 7 tot 12 jaar van de basisschool over diervoeding en veehouderij

Inhoud van de opdracht:

Kinderen raken steeds meer vervreemd van hoe ons voedsel geproduceerd wordt. Zij kunnen op het internet genoeg informatie vinden over de agrarische sector, maar dan worden ze vaak geconfronteerd met informatie en beelden van organisaties die juist tegen de agrarische sector zijn. Met de website www.deheuskidzz.nl wil De Heus Voeders op een laagdrempelige manier een objectief kijkje geven in de agrarische sector. Anna en Daan (dat zijn de 3d kids van De Heus) leggen op deze website uit hoe dieren worden gehouden en hoe zij melk of eieren geven en hoe een schnitzel uiteindelijk op je bord beland. Kinderen leren niet alleen meer over de dieren zelf maar ook hoe belangrijk de agrarische sector is.
Men wil deze voorlichting aan kinderen verder gaan uitbreiden. Hiervoor gaan jullie een spel ontwikkelen, die op de basisscholen gebruikt kan worden. Zo’n spel kan digitaal zijn, of iets dat gedownload en geprint kan worden van de website, maar dat hoeft niet. Jullie mogen van alles bedenken. Wel zou het leuk zijn wanneer Anna en Daan en/of de dieren van Deheuskidzz in jullie spel een rol toegedeeld krijgen. Ook moeten jullie ermee rekening houden dat zo’n spel niet te duur mag worden, wanneer deze in productie wordt genomen. Jullie gaan jullie ideeën uitwerken om vervolgens deze ideeën te testen op een basisschool. Vervolgens komen jullie met een eindproduct.
In de volgende periode gaan jullie je spel promoten aan de basisscholen. Hoe gaan jullie dit aanpakken?

Eindproduct:

Een spel die goed inzetbaar is op de basisschool met een uitgebreide handleiding. Ook geven jullie een presentatie aan de opdrachtgever en jullie projectbegeleider van school

Standplaats