Stalvoeren

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met 265 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Totaal 127 hectare grasland waarvan 12 hectare mais en 3 voerbieten. Er zijn in totaal 4 medewerkers waarvan 2,5 familie. Machine werk Bijna alle landwerkzaamheden in eigen beheer behalve de mais en bieten teelt. Daarnaast produceert het bedrijf nog +/- 450.000 kwh zonne-energie.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Zo veel mogelijk eiwit van eigen land halen wordt steeds belangrijker. Om het gras efficiënt te benutten kun je het beste zomerstalvoeren. Maar is dit ook economisch gezien interessant? Of kunnen de koeien dit het beste zelf gaan halen door beweiding? De boer wil dat jullie uitrekenen welk systeem na 120 dagen beweiding het meest interessant is. Doorgaan met beweiden? Of stalvoeren.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor dit voersysteem.

-Wat leveren beide opties financieel op? Maak een duidelijke berekening en neem daar alles in mee en vergelijk.

-Is de huidige situatie geschikt om beide uit te voeren, moet er nog geïnvesteerd worden?

-Geef in een overzicht alle belangrijke aspecten aan die invloed hebben op de uitvoering van beide opties.

-Na alles met elkaar vergeleken te hebben, wat is jullie mening en advies aan de boer?

      • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats