Uitbreiding

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met 50 koeien zonder jongvee, melkend met robot, 60 ha, kaasmakerij en SVR-camping.

Beschrijving & doel van de opdracht

Het bedrijf heeft ruimte om 12 koeien extra te melken. Maar is dit financieel interessant om er de benodigde investeringen voor te doen? Kunnen jullie een meer jaren plan maken met bijbehorende tijdlijn om door te groeien naar een 2e robot.

Eisen eindproduct:

– Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Breng de benodigde investering(en) in kaart, wat gaat het kosten en wat levert het op?

-Bereken de terugverdientijd van de gemaakte investering

-Bedenk een aantal alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken

-Maak een tijdsplanning voor deze uitbreiding waarin je in de verschillende fases exact uitlegt wat er moet gebeuren en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats