Vaarzen op 1.10 mnd laten kalven

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

In het plaatsje Boer nabij Franeker staat het melkveebedrijf van Mts. Rinze en Lineke Kleefstra. De familie bestaat uit Rinze, Lineke en hun zonen Geert, Rein, Thomas en Herre. Op het moment worden er meer dan 300 koeien gemolken. Per jaar worden er 80 stuks jongvee opgefokt, in totaal zijn er dus 160 stuks jongvee aanwezig. Bij het bedrijf is 135 ha. land aanwezig,  waarvan 25 ha. mais. De koeien worden gemolken in een recent gebouwde ligboxenstal met 2×16 rapid exit melkstal.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Gemiddeld kalven vaarzen af rond de 26 maanden. Door het jongvee op jongere leeftijd te laten afkalven krijg je lagere opfokkosten. Door eerder afkalven staat er minder jongvee op het bedrijf en is er meer fosfaatruimte beschikbaar voor melkvee. Uitgaande van een bedrijf met 100 koeien scheelt het terugbrengen van 26 naar 24 maanden een veehouder op basis van bedrijfsspecifiek fosfaatvoordeel 269 kilo fosfaat. Ga je zelfs terug naar 22 maanden, dan levert dat ruim 500 kilo fosfaat op. Ruimte die voor koeien overblijft. Maar ondersteunt het ook een hogere melkproductie bij de vaarzen?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor het laten afkalven op 1.10 mnd

-Wat levert het financieel op? Maak een duidelijke berekening en neem daar alles in mee.

-Is de huidige situatie geschikt om het jongvee op 1.10 mnd te laten kalven?

-Geef in een overzicht alle belangrijke aspecten aan die invloed hebben op het op jongere leeftijd te laten kalven. Het gemiddelde in Nederland is niet voor niets 26 mnd.

-Maak een duidelijk actieplan voor deze melkveehouder. Hoe realiseert hij 1.10 mnd?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats