Veiligheid 4

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
11/02/2019

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt Veehouderij

Makelaar
Afke Zandvliet

Omschrijving

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico’s het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico’s voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk.

Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.

Standplaats