Verbreding

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Het bedrijf is een typisch gezinsbedrijf. Jan en Tineke hebben drie kinderen van 23, 22 en 19 jaar oud. De werkzaamheden worden door Jan / Tineke en Wilco uitgevoerd. Er worden 190 koeien door drie robots gemolken, daarnaast zijn er nog 120 stuks jv. Het grote landwerk (kuilen, bemesten en mais) wordt door de loonwerker uitgevoerd. We zijn ons aan het oriënteren op welke manier we ons bedrijf kunnen versterken. Een mogelijkheid hierin is verbreding.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Het aantal melkveehouders dat op hun bedrijf een tweede tak ontwikkelt, blijft groeien. De verbrede landbouw professionaliseert en neemt in rap tempo toe. Naast een boerderijcamping zien we momenteel ook veel bedrijven die aan huis verkopen. Vlees, groentes en/of zuivel (melktap). Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om de consument meer bij hun bedrijf te betrekken. Maar levert het ook wat op? In deze opdracht gaan jullie de ondernemer helpen bij het verbreden van zijn bedrijf.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor verbreding van zijn melkveebedrijf.

-Werk twee mogelijke concepten uit; 1. Melktap (welk type, grootte, etc), 2. Vlees verkoop (welk ras, huisvesting, arbeid, rantsoen, marketing etc).

-Reken voor beide concepten de kosten en mogelijke opbrengsten uit. Hou ook rekening met kosten voor arbeid en onderhoud.

-Welk concept heeft jullie voorkeur? Kunnen ze eventueel samen worden uitgewerkt?

-Maak een plan van aanpak met daarin een tijdlijn. Wat moet deze veehouder doen om jullie plan uit te werken (realisatie)?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats